Formulář - dotazník - volná pozice

Děkujeme za Váš zájem o zaměstnání / spolupráci ve společnosti BARNATHERM s.r.o.

Kliknutím na uvedené tlačítko "ODESLAT" dává uchazeč o zaměstnání bezvýhradný a dobrovolný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu [jméno a příjmení, telefonní číslo, elektronická (e-mailová) adresa, místo pobytu, nejvyšší dosažené vzdělání] a údajů týkajících se požadovaného nebo vykonávaného zaměstnání společností Barnatherm s.r.o., Generála Svobody 250/31, 460 01 Liberec, IČ: 28669053, a to pro účely nabídky zaměstnání a sjednávání pracovních pohovorů. 

Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí uchazeče zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje uchazeče vyplývala ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje uchazeče budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím uchazeče. Uchazeč dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 12 měsíců od jejich poskytnutí. Tento souhlas může být kdykoliv uchazečem písemně odvolán. 

Uchazeč má právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na informaci o zpracování osobních údajů a, v případě zjištění, že zpracování osobních údajů je prováděno způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požádat o vysvětlení, resp. požadovat, aby takto vzniklý stav byl odstraněn.