Barnatherm s.r.o., Generála Svobody 250/31, 460 01 Liberec, IČ: 28669053, DIČ:CZ28669053


  •  Staré kotle třídy 1. nebo 2. je možno provozovat do 31.8.2022
  • Od 1.9.2022 se nesmí nikde v ČR používat kotle třídy 1.,2. nebo kotle bez výrobního štítku
  • Obce mají možnost zákon urychlit a mohou kotle třídy 1. a třídy 2. zakázat na svém území už nyní

  • Od začátku února si mohou žádat o peníze i obce, nemocnice, školy či úřady
  • Výše dotace závisí na druhu opatření a velikosti pořízené nádrže
  • Dotaci bude možné uplatnit nejen na pořízení zcela nových nádrží, ale také na úpravu například nepoužívané jímky, do které lze následně srážkovou vodu zachytávat

  • dotační program platí pro období 1.8. - 30.11.2020 15,30h
  • žádat je možné jak na projektovou dokumentaci tak na vlastní výstavbu čističky
  • výše dotace až  50% z uznatelných nákladů (15.000Kč max na projektovou dokumentaci, na výstavbu max částka závislá na počtu lidí, jež budou na čističky napojeni tj 50.000-110.000Kč)