VÝMĚNY KOTLŮ 2022


Kdo všechno musí výměnu kotle řešit ?

 • Majitelé rodinných domů

 • Majitelé bytů

 • Obce

 • Podnikatelé

Co přesně říká zákon k možnostem nákupu nových kotlů?

 • Požadavky na nové kotle se neustále zpřísňují
 • V roce 2019 bylo možné kupovat pouze kotle třídy 4. nebo 5.
 • V roce 2020 už je možno kupovat pouze kotle splňující tzv. Ekodesign
 • Zpřísnění prodeje se netýká jen kotlů, ale i krbů. Jednoduché krby bez regulace, keramiky a ventilátoru od roku 2020 z trhu zmizí

Jakou technologií je možno nahradit starý nevyhovující kotel?

Staré technologie:
Kotel na dřevo nebo uhlí s ručnímm přikládáním třída 1. nebo 2.:
Výhody - nízká pořizovací cena, možnost spalovat uhlí a dřevo
Nevýhody - produkuje vysoké emise, má nízkou účinnost, stát zakázal používat od 1.9.2022.

Nové technologie:
Kotel na uhlí s ručním přikládáním s akumulační nádrží splňující Ekodesign. Zplyňovací kotel na kusové dřevo s akumulační nádrží splňující Ekodesign. Automatický kotel na uhlí splňující Ekodesign. Automatický kotel na dřevní pelety splňující Ekodesign. Kondenzační plynový kotel. Tepelné čerpadlo. Elektrokotel.

Proč byly spuštěny tzv. "kotlíkové dotace"

 • Stát chce poskytnout finanční pomoc alespoň části osob, které musí v letech 2012 až 2022 vyměnit staré kotle za nové

 • Na dotace si dosáhne 100 tisíc z celkem 350 tisíc domácností, které musí vyměnit staré zdroje za nové
 • Ten, kdo nevyužije kotlíkové dotace, musí zaplatit celou výměnu ze svých peněz