VÝMĚNY KOTLŮ 2022


Co přesně říká zákon k možnostem nákupu nových kotlů?

  • Požadavky na nové kotle se neustále zpřísňují
  • V roce 2020 už je možno kupovat pouze kotle splňující tzv. Ekodesign
  • Zpřísnění prodeje se netýká jen kotlů, ale i krbů. Jednoduché krby bez regulace, keramiky a ventilátoru od roku 2020 z trhu zmizí

Kdo všechno musí výměnu kotle řešit ?

  • Majitelé rodinných domů

  • Majitelé bytů

  • Obce

  • Podnikatelé

Jakou technologií je možno nahradit starý nevyhovující kotel?

Staré technologie:
Kotel na dřevo nebo uhlí s ručnímm přikládáním třída 1. nebo 2.:
Výhody - nízká pořizovací cena, možnost spalovat uhlí a dřevo
Nevýhody - produkuje vysoké emise, má nízkou účinnost, stát zakázal používat od 1.9.2022.

Nové technologie:
Kotel na uhlí s ručním přikládáním s akumulační nádrží splňující Ekodesign. Zplyňovací kotel na kusové dřevo s akumulační nádrží splňující Ekodesign. Automatický kotel na uhlí splňující Ekodesign. Automatický kotel na dřevní pelety splňující Ekodesign. Kondenzační plynový kotel. Tepelné čerpadlo. Elektrokotel.

Proč byly spuštěny tzv. "kotlíkové dotace"

  • Stát chce poskytnout finanční pomoc alespoň části osob, které musí v letech 2012 až 2022 vyměnit staré kotle za nové

  • Na dotace si dosáhne 100 tisíc z celkem 350 tisíc domácností, které musí vyměnit staré zdroje za nové
  • Ten, kdo nevyužije kotlíkové dotace, musí zaplatit celou výměnu ze svých peněz