Dotační program na podporu domovních čistíren
odpadních vod 


KDE: oblast Nového Harcova, Starého Harcova a Kunratic u Liberce

OBDOBÍ:  1.8.2020 - 30.11.2020 15.30h

Proč byl program zřízen

za účelem snížení znečištění povrchových vod v zájmových vodních tocích (Harcovský potok)

Komu je dotace určena

vlastníkům bytů či domů, chatek, rekreačních objektů, SVJ, družstvům na daném území viz mapka dole

Na co je možné žádat

  • na projektové dokumentace
  • na vlastní technologické zařízení

Kdy je možné žádat

žádost musí být podána před realizací projektu

Kdy mi může být dotace vyplacena

  • na projektovou dokumentaci - výplatam předem
  • na výstavbu čističky - zpětně

Jakou částku mohu max. získat

  • na projektovou dokumentaci 50% z uznatelných výdajů, max. 15.000Kč
  • na vlastní výstavbu čističky 50% z uznatelných výdajů*

Vyznačené území pro dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod.

* Na vlastní výstavbu čističky můžete získat 50% z uznatelných výdajů, maximálně však částku, která j závislá na počtu lidí, jež budou na čističku napojeni, tedy tzv. počtu ekvivalentních obyvatel, konkrétně lze získat 50.000-110.000Kč.